Statuten vertalen

Bij juridisch vertaalbureau 1 to 1 Translations werken gespecialiseerde juridische vertalers die vakkundig de professionele vertaling van notariële documenten verzorgen. Wij vertalen voor het notariaat akten op het gebied van personen- en familierecht, ondernemingsrecht en onroerend-goedrecht. Vanzelfsprekend is ook de beëdigde vertaling van statuten of van statutenwijzigingen bij ons in vertrouwde handen. Stel, u gaat ondernemen in het buitenland. Dan is het verplicht uw statuten te laten vertalen naar de officiële taal van dat land. Wij zorgen voor de vakkundige beëdigde vertaling van uw statuten in en uit elke Europese taal. Mocht er eens haast geboden zijn, kunnen wij ook via een versneld traject voor een zeer vlotte service zorgen met behoud van onze gegarandeerd hoge kwaliteit. Specialist in notarieel recht Onze juridische vertalers zijn niet alleen virtuoos in de beheersing van hun bron- en doeltaal, zij zijn ook buitengewoon vakkundig op juridisch gebied. Per slot van rekening moeten juridische begrippen geïnterpreteerd worden zoals de wetgever of de rechter dit heeft vastgesteld. Immers verwijst de notaris door bepaalde juridische begrippen te gebruiken naar een bepaald juridisch kader, namelijk naar de tekst van de wet en de jurisprudentie. Juridische vertalers moeten gedegen kennis hebben van de juridische kaders van de bron- en doeltaal van uw tekst. Bij erkend juridisch vertaalbureau 1 to 1 Translations werken gespecialiseerde juridische vertalers die vakkundig de professionele vertaling van documenten verzorgen die door de notaris zijn opgesteld, zoals statuten. Onze vertalers zijn allemaal geregistreerd in het kwaliteitsregister van Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand).

Nachfolgend eine Auflistung der Übersetzungsdienstleistungen 

bd7b91045dc6c52d73e62a0b7610ac31.js