Prospectus vertalen

Vertaling draagt bij aan verantwoorde beslissing 

Adequate informatieverstrekking is een must bij de emissie van financiële producten. Het prospectus is een wettelijk vereist juridisch document waarin de voorwaarden van de emissie van bijvoorbeeld aandelen, obligaties, beleggingsfondsen etc. vermeld staan. Het prospectus vormt de basis voor een gedegen beslissing. Informatie verstrekt in de brochure over het betreffende financiële product of gegeven in de financiële bijsluiter schieten dan tekort. Gecertificeerd financieel vertaalbureau 1 to 1 Translations is expert op het gebied van de vertaling van financiële documenten. Bij ons staat een team van ervaren financiële vertalers voor u klaar. Ook de meest lastige financiële teksten zijn bij ons in goede handen.

Prospectusplicht

Effecten mogen alleen aangeboden worden nadat een goedgekeurde prospectus openbaar werd gemaakt waarin informatie over de aangeboden effecten. 
In Nederland moet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus goedkeuren. Werd het prospectus al goedgekeurd door een toezichthouder uit een ander EU-land? Dan geldt die goedkeuring voor de hele EU. 
Natuurlijk laat u de vertaling van het prospectus of de samenvatting ervan over aan gespecialiseerde vertaalexperts met een gedegen financieel-taalkundige achtergrond. Vraagt u eens een vrijblijvende offerte aan bij financieel vertaalbureau 1 to 1 Translations. Wij zijn u graag van dienst.

Financiële bijsluiter vertalen

Buitenlandse beleggingsinstellingen die in Nederland de markt op willen moeten de financiële bijsluiter naar het Nederlands laten vertalen en deze dient Vereenvoudigd Prospectus genoemd te worden. Volgens artikel 52, vierde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is het gebruik van de term Financiële Bijsluiter voor een uit het buitenland afkomstig simplified prospectus niet meer toegestaan. In Nederland is voor complexe producten de Financiële Bijsluiter verplicht gesteld en als zodanig herkenbaar voor de consument. Financieel vertaalbureau 1 to 1 Translations is expert op het gebied van de vertaling van financiële documenten. Bij ons staat een team van ervaren financiële vertalers voor u klaar. Vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Nachfolgend eine Auflistung der Übersetzungsdienstleistungen 

aa71eb3ef7ebe77baf0df6c3ce346ffa.js