Proofreading

Proofreading, in het Nederlands ook wel proeflezen genoemd, omvat de controle van een tekst op grammaticale imperfectie, spelfouten, typefouten, inconsequent gebruik van terminologie en de juiste opmaak. Proofreaders letten tevens op interpunctie, gebruik van hoofdletters en onderverdeling in alinea’s. Ook komen stilistische aspecten, consistentie van de tekst en herhalingen aan bod. Alle teksten door 1 to 1 Translations vertaald worden gecontroleerd door erkende proofreaders. Meestal zijn dit al dan niet beëdigde vertalers, maar soms ook gespecialiseerde proeflezers of geaccrediteerde tekstschrijvers als de vertaalde tekst een finishing touch behoeft door een vlotte vaardige pen. Translation, Editing & Proofreading Erkend vertaalbureau 1 to 1 Translations werkt volgens het principe TEP, wat staat voor Translation, Editing and Proofreading. Praktisch betekent het, dat alle teksten na vertaling eerst worden gecontroleerd op de juiste opmaak en vervolgens altijd door een proeflezer nagekeken worden. Door deze standaard-procedure kunnen wij de hoge kwaliteit van onze vertalingen absoluut garanderen. En als u uw teksten niet wilt laten vertalen maar wel proofreading en met of zonder editing wenst, dan kunt u ook terecht bij ons. Op menig vakgebied hebben wij hoogopgeleide en gespecialiseerde proofreader in ons bestand voor proofreading van uw Nederlandse teksten.

Nachfolgend eine Auflistung der Übersetzungsdienstleistungen 

9f0ea95bda0766a61e67dc2325918727.js