Overeenkomst vertalen

Het verbintenissenrecht - ook wel contractenrecht of overeenkomstenrecht genoemd is fundamenteel voor ieder rechtsstelsel. Afspraken gemaakt tussen partijen worden veelal namelijk schriftelijk vastgelegd, in een overeenkomst. Er bestaan dan ook vele verschillende overeenkomsten, bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een overeenkomst van opdracht, een bruikleenovereenkomst of een schuldbekentenis. Voor een bedrijfsjurist is het verbintenissenrecht een van zijn kerngebieden. Ook internationeel worden overeenkomsten gesloten en internationale overeenkomsten vereisen niet alleen begrip van de internationale handelspraktijk in het algemeen, maar ook diepgaande kennis van verschillende rechtssystemen. Immers, elke staat kent weer andere regels voor overeenkomsten.Daarom dient de vertaling van elke overeenkomst door een vakspecialist uitgevoerd te worden, een gespecialiseerd vertaler op het gebied van het verbintenissenrecht in de doel- en brontaal van uw contract. Overeenkomst vertalen door vakspecialist Bij beëdigd vertaalbureau 1 to 1 Translations werkt een select team juridische vertalers, allemaal geroutineerde specialisten op het gebied van de vertaling van overeenkomsten. Onze hoog-opgeleide en buitengewoon capabele vertalers vertalen uw overeenkomst in en uit alle Europese talen, al dan niet beëdigd. Onze vertalers weten raad met moeilijk te vertalen clausules en rechtsbegrippen. Want, uiteraard zijn alle juridische vertalers bij erkend vertaalbureau 1 to 1 Translations beëdigde vertalers en geregistreerd in het kwaliteitsregister van Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand).

Nachfolgend eine Auflistung der Übersetzungsdienstleistungen 

11497fce134cc0aed6229febb5977dc4.js