Contract vertalen

Het verbintenissenrecht - ook wel contractenrecht of overeenkomstenrecht genoemd - is fundamenteel voor ieder rechtsstelsel. Afspraken gemaakt tussen partijen worden veelal namelijk schriftelijk vastgelegd, in een contract. Er bestaan dan ook vele verschillende contracten, bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een overeenkomst van opdracht, een bruikleenovereenkomst of een schuldbekentenis. Voor een bedrijfsjurist is het contracten- of verbintenissenrecht een van zijn kerngebieden. Ook internationeel worden overeenkomsten gesloten en internationale contracten vereisen niet alleen begrip van de internationale handelspraktijk in het algemeen, maar ook diepgaande kennis van verschillende rechtssystemen. Immers, elke staat kent weer andere regels voor overeenkomsten.Daarom dient de vertaling van elk contract door een vakspecialist uitgevoerd te worden, een gespecialiseerd vertaler op het gebied van het verbintenissenrecht in de doel- en brontaal van uw contract. Contract vertalen door vakspecialist Bij beëdigd vertaalbureau 1 to 1 Translations werkt een select team juridische vertalers, allemaal geroutineerde specialisten op het gebied van de vertaling van contracten. Onze hoog-opgeleide en buitengewoon capabele vertalers vertalen uw contract in en uit alle Europese talen, al dan niet beëdigd. Onze vertalers weten raad met moeilijk te vertalen clausules en rechtsbegrippen. Want, uiteraard zijn alle juridische vertalers bij erkend vertaalbureau 1 to 1 Translations beëdigde vertalers en geregistreerd in het kwaliteitsregister van Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand).

Nachfolgend eine Auflistung der Übersetzungsdienstleistungen 

e5fd8f156f3eee7fffdca396a83aa17c.js