Akte vertalen

Bij juridisch vertaalbureau 1 to 1 Translations werken gespecialiseerde juridische vertalers die vakkundig de professionele vertaling van notariële documenten verzorgen. Wij vertalen voor het notariaat akten op het gebied van personen- en familierecht, ondernemingsrecht en onroerend-goedrecht. Hierbij kunt u denken aan de (beëdigde) vertaling van een verklaring van erfrecht, of van een verdelingsakte. Maar ook akten van oprichting, statutenwijzigingen of hypotheekakten zijn bij ons in vertrouwde handen. De akte wordt vakkundig in en uit alle Europese talen voor u vertaald en mocht er eens haast geboden zijn, kunnen wij via een versneld traject voor een zeer vlotte service zorgen met behoud van onze gegarandeerd hoge kwaliteit. Specialist in notarieel recht Onze juridische vertalers zijn niet alleen virtuoos in de beheersing van hun bron- en doeltaal, zij zijn ook buitengewoon vakkundig op juridisch gebied. Per slot van rekening moeten juridische begrippen geïnterpreteerd worden zoals de wetgever of de rechter dit heeft vastgesteld. Immers verwijst de notaris door bepaalde juridische begrippen te gebruiken naar een bepaald juridisch kader, namelijk naar de tekst van de wet en de jurisprudentie. Juridische vertalers moeten gedegen kennis hebben van de juridische kaders van de bron- en doeltaal van uw tekst. Bij erkend juridisch vertaalbureau 1 to 1 Translations werken gespecialiseerde juridische vertalers die vakkundig de professionele vertaling van notariële documenten verzorgen. Onze vertalers zijn allemaal geregistreerd in het kwaliteitsregister van Bureau Wbtv (onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand).

Nachfolgend eine Auflistung der Übersetzungsdienstleistungen 

2a788a704e1754e9dc1983b8a7c72a65.js